Největší STK

v Olomouci

800 200 211

Provozní doba

Po–Pá 7–17:30 hodin

Technická prohlídka

Pravidelná technická prohlídka a kontrola

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla. Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola:

 • Identifikace vozidla
 • Brzdové zařízení
 • Řízení
 • Výhledy
 • Svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení
 • Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav
 • Podvozek a části připevněné k podvozku

Při zahájení technické prohlídky musí být u silničního motorového vozidla předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem.

 

Technická kontrola vozidel

Příjem vozidel na STK

Technickou prohlídkou silničního vozidla ve stanici technické kontroly mohou být zjištěny tyto stupně závad na technickém stavu vozidla, jeho ústrojí a částech:

 • A – lehká závada, která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
 • B – vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích,
 • C – nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích.

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

 • pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
 • poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,
 • provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem,
 • byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.

Potřebné dokumenty na STK

Osvědčení o registraci vozidla

Osvědčení o registraci vozidla

Protokol o měření emisí

Protokol o měření emisí

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

 
 

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka provedená v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

Evidenční kontrola

Tato technická kontrola je účelově zaměřena na kontrolu osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. V rámci změny zákona 56/2001 Sb. došlo s účinností od 1. 3. 2023 k prodloužení platnosti evidenční kontroly na 1 rok.

Potřebné dokumenty k evidenční kontrole

Osvědčení o registraci vozidla

Osvědčení o registraci vozidla

 
 

Pravidelná technická prohlídka

Technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění změn a doplňků. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo k úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

 

Tyto služby vám poskytneme bez objednání!

Jak se k nám dostanete